ТЕРМОФЛЕКС® MOSAIC декоративна мозаечна мазилка

Декоративна пастообразна мозаечна мазилка с висока здравина и устойчивост на големи механични натоварвания, тежки атмосферни условия, UV-лъчи и стареене


 
Свойства

- силно водоотблъскващи качества

- устойчивост на големи механични натоварвания

- висока устойчивост на тежки атмосферни условия и UV лъчи

- паропропусклива

- висока адхезия към множество видове повърхности

- устойчива на замърсявания, обезцветяване и стареене

 

 
 
 

Предназначение

ТЕРМОФЛЕКС® MOSAIC е готова за нанасяне, тънкослойна пастоообразна мозаечна мазилка, която се състои от натрошени мраморни и гранитни частици с различни форми и размери, преливащи в многообразна гама от цветове. Предназначена е за получаване на защитни и декоративни покрития върху стари и нови минерални основи (цимент, циментови мазилки и шпакловки, сглобяеми елементи от бетон, гипсова шпакловка, гипскартон, гипсофазер и др.) с които има изключително здрава адхезия.

Голямата механична якост на мозаечните мазилки, както и тяхната водо- и студоустойчивост, гарантират дълготрайност на експлоатационните качества на положения слой при уязвими повърхности, подложени на висок човекопоток, променливи атмосферни условия и значително механично въздействие. 

ТЕРМОФЛЕКС® MOSAIC се препоръчва за изпълнение на цокъла и елементите в ниските участъци на сградите за употреба и при елементи на сгради, подложени на продължително въздействие на атмосферна и битова влага като стени на открити тераси и балкони. 

Мазилката намира приложение също така и при декоративното оформление на архитектурни детайли, акценти и орнаменти както в екстериора на сградите, така и в техният интериор. Подходяща е за изпълнение на повърхности в търговски и офис площи, заседателни зали, помещения за конференции, чакални, магазини и други, където е засилено движението на хора, които често се облягат и допират в стените и при които от финишното покритие, се изисква да бъде устойчиво на механичен натиск и резистентно на цветови промени, избеляване, обезцветяване и почистване. Препоръчва се за полагане и в коридори, стълбища и фоайета.

ТЕРМОФЛЕКС® MOSAIC се използва като завършващо покритие в интегрираните системи за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA и е подходяща както за новопостроени сгради, така и при стари сгради – в процеса на саниране или подобряване на тяхната топлоизолация или фасада.

 

Опаковка

Пластмасови кофи по 25 кг.

 

Разходна норма

вид на мазилката:             разход:
зърнометрия 1,5 мм. 3,5 - 4,0 кг/м2

 

калкулатор на разхода

С помощта на този калкулатор можете бързо и лесно да изчислите необходимото Ви количество от продукта, без да е нужно да знаете неговите подробни спецификации. Моля стартирайте калкулатора от изображението в дясно или  >>кликнете тук<<

 

 

Конфигуриране на цвят и структура


JPG PDF

Работа с продукта

Подготовка на основата

  ТЕРМОФЛЕКС® MOSAIC се захваща към всички минерални основи, които са здрави и носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, битум, прах). Основата трябва да бъде здрава, суха, товароносима, равна и със завършили процеси на свиване. Температурата на основата не трябва да е по-ниска от +5 °С.

  При ремонт на стара мазилка, от основата да се отстранят всички несвързани, лесно отделящи се от мазилката части и остатъци от боя. Почистената стара мазилка се изкърпва, като новата мазилка трябва да има еднаква твърдост и структура със старата. Грубата основна мазилка може да се изглади с изравняваща мазилка.

  Най-малко 8 часа преди полагане на мазилката, основата трябва да се обработи еднократно и обилно с грунд  за мазилки ТЕРМОФЛЕКС® COLOUR PRIMER , който да е оцветен в цвят максимално близък до цвета на мазилката. Силно абсорбиращи повърхности трябва да бъдат грундирани предварително с ПОРОГРУНД®  – ГРУНД ЗА ПОРЬОЗНИ ОСНОВИ преди обработката им с ТЕРМОФЛЕКС® COLOUR PRIMER .

  Влагата, проникваща от страна на основата може да нанесе сериозни увреждания на строителната конструкция, поради което, помещенията и местата, които са подложени на въздействие на влага, трябва да бъдат хидроизолирани и в тях да бъде монтирана системата за хидроизолация  HYDRO and SPLIT PROTECTION2..

Приготвяне на сместа

ТЕРМОФЛЕКС® MOSAIC е готова за употреба! Преди употреба да се разбърка добре с бъркалка на бавни обороти! При възможност да се подготви количество за цялата площ, като в по-голям съд се смеси съдържанието на няколко кофи мазилка.

Да не се разрежда с вода! Да не се смесва с други продукти!

Начин на работа

  ТЕРМОФЛЕКС® MOSAIC се нанася върху основата с маламашка от неръждаема стомана (под ъгъл от 45° спрямо основата), изтегля се по цялата повърхност на дебелина до 1,5 пъти от едрината на зърното. Структурирането на мазилката се извършва непосредствено след нейното нанася в две посоки. Камъчетата се заглаждат без кръгови движения, като се сбиват максимално плътно едно до друго без да се образуват шупли. Финишното заглаждане се извършва на цялата площ, еднократно, само в едната посока.

  Структурира се само влажен материал! Да се работи равномерно и без прекъсване!
Полагането на мазилката да се извършва върху цяла стена без прекъсване, като се използва материал с еднаква гъстота и един и същи партиден номер. При използването на мазилки от различни партиди, същите непременно да се смесят преди полагането!

  В случай, че е необходимо работата да бъде прекъсната, трябва да се залепи хартиена самозалепваща лента по линията, до която ще прекъсне работата, да се положи и оформи структурата на мазилката и да се отлепи лентата. След паузата работата трябва да продължи от същото място, като ръбът на изпълнената вече изсъхнала мазилка може да се предпази чрез облепяне с хартиена самозалепваща лента.

  Декоративни елементи от мазилка с различен цвят се оформят чрез облепване и ограждане на отделните участъци с хартиена самозалепваща лента. Веднага след нанасяне на мазилката лентата се отстранява. След изсъхване, контурите на измазания вече участък се облепват със защитна лента и се полага следващият цвят мазилка, без да се зацапат вече готовите повърхности. След нанасяне на мазилката лентата се отстранява веднага!

Внимание!

Нанасянето на мазилката да се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда от +5ºC до +30ºC и с влажност на въздуха под 65%.

Да не се използва повторно замърсен материал!

Прясната мазилка да се пази от измръзване в продължение на 24 часа!

Нанесената на фасадата мазилка да се пази от директно слънчево греене, дъжд или силен вятър (например с фасадна мрежа)!

Високата  влажност  на  въздуха  и  ниските  температури  могат  да  удължат  значително времето, необходимо за съхнене и да променят неравномерно цвета!

Еднаквост  в  цвета  може  да  бъде  постигната  само  в  рамките  на  една  производствена партида!

Развитието на цветния оттенък зависи от основата, температурата и влажността на въздуха!

При прилагане върху интегрирани топлоизолационни системи, стойността на относителния коефициент на рефлектиране на цвета да не бъде под 25!

Антигъбичната добавка в мазилката предпазва или забавя действието на гъбички и плесени, но не може да гарантира дълготраен ефект срещу развитието им!

 
Бижутери в строителството