Топлоизолационни материали

Топлоизолационната функция е основна за една топлоизолационна система и зависи пряко от вида, свойствата и качеството на използвания топлоизолационен материал.Топлоизолационната функция е основната функция за една топлоизолационна система. Тя зависи пряко от вида, свойствата и качеството на използвания топлоизолационен материал. По този начин, вложеният топлоизолационен материал определя ефективността на енергоспестяването, а от там и съответно разходите за отопление и охлаждане.

Всеки от топлоизолационните материали има своите предимства и недостатъци, които определят сферата на тяхното приложение и съответно тази на ТИС в която са вложени.

 

 • Ефективни топлоизолации от EPS

  Експандираният пенополистирол (EPS) е изкуствен полимер със затворена структура на решетка от пълни с въздух сферични частици, който е познат също така като стиропор (Styropor).

 • Ефективни топлоизолации от графитен EPS

  Иновативен топлоизолационен материал с много високи топлоизолационни свойства и вградени в структурата графитни абсорбатори и рефлектори.

 • Ефективни топлоизолации от XPS

  Екструдираният полистирен (XPS) е топлоизолационен материал, отличаващ се  с много висока якост на натиск, високи и дълготрайни топоизолационни свойства и минимално водопоглъщане.

 • Топлоизолации за покрив

  Системи за топлоизолиране на покриви, с висока топлизолационна ефективност при минимални конструктивни дебелини, смекчаващи екстремните температурни разлики и предотвратяващи топлинните загуби през покрива.

 • Насипни топлоизолационни материали

  Насипни топлоизолационни материали от полистирен: гранули, фибри и опаковъчен чипс от EPS

 • Топлоизолационни подложки

  Комбинирани шумо- и топлоизолационни подложки за полагане под естествен и ламиниран паркет.

 
Бижутери в строителството