Цветовите картели от ENERGY IN COLORS могат да бъдат директно интегрирани и използвани от повечето актуални софтуерни програми. 


Цветови библиотеки 

Цветовите картели от ENERGY IN COLORS могат да бъдат директно интегрирани и използвани от повечето актуални софтуерни програми. По този начин, по време на Вашата работа, разполагате с бърз достъп до пълният или до един точно определен спектър от цветове, обхванати от системата.

Цветовите библиотеки (често наричани също и цветови палитри) са предоставени тук във формати подходящи за ползване от различни програми.

Моля изберете желаната от Вас програма или стандартни формати:

                                                   
  Adobe Illustrator (ai-File)                               PDF File  
  Adobe Illustrator (ase-File)   Excel и CSV File
  Adobe InDesign                         (ase-File)   BMP File  
  Adobe Photoshop                       (aco-File)    JPG File  
  Autodesk AutoCAD                   (acb-File)      
  Autodesk 3ds Max                      (ccb-File)      
  CorelDRAW                                 (xml-File)      
  Graphisoft ArchiCAD                (aat-File)      
  SolidWorks                                  (sldclr-File)            
  Pro100                                         (bmp-File)      
  SketchUp                                   (skm-File)      

 

Помощ при инсталиране?

За да улесним инсталирането на библиотеките във вашият софтуер, след като изберете от менюто вашата програма, ще откриете кратко ръководство. То описва, къде трябва да бъдат копирани файловете с цветовите библиотеки, за да може програмата да ги разпознае. 

 

Вашата програма липсва в списъка?

Цветовите библиотеки от ENERGY IN COLORS са на ваше разположение допълнително също и като Excel-, CSV-, BMP- и JPG файлове. Така можете да работите с цветовите библиотеки също и програми, които не са в списъка. Информирайте се първо за възможностите за импорт във вашият софтуер!

 

Реални цветови картели 

Цветовите библиотеки от ENERGY IN COLORS са налични не само в дигитална форма, но и като практически удобни цветови картели.


Пресъздаване на цветовете на монитор

Моля обърнете внимание, че при пресъздаването на цветовете на монитор и на цветни разпечатки възникват технически обусловени разлики спрямо оригиналните мостри в цветовите картели. RGB и CMYK стойностите не могат да гарантират буквалното представяне на цветовете, но въпреки това при добре калибрирани уреди, предоставят много близки до реалността резултати. Поради тази причина, поръчките на оцветени продукти трябва да следва след избор на цвета от реалния цветови картел.


  • Цветови модели

    Изборът на цветови модели е една от основните теми в областите на дизайна и печата и е от особено значение.

 
Бижутери в строителството