Изборът на цветови модели е една от основните теми в областите на дизайна и печата и е от особено значение.


Изборът на цветови модели е една от основните теми в областите на дизайна и печата. Това е така поради спецификата на всеки участник по веригата на производство на печатни материали – фотографи, дизайнери, предпечат и печат. Всеки от тях използва различно цветово пространство в ежедневието си, но за да има преносимост техните файлове трябва да се подготвят за следващия етап по определени начини. По тази причина изборът на правилния цветови модел е от особено значение.

Тук е мястото да се отбележи, че мониторите, скенерите, проекторите и цифровите фотоапарати използват RGB модела, докато професионалните печатни машини – CMYK. Всяко отделно устройство има различен цветови обхват (пространство), който е само част от спектъра на видимите цветове. Тъй като цветовите пространства не се припокриват напълно, то един цвят може да изглежда различно при отделните устройства. Самите цветови модели имат различен обхват. 

 

LAB

LAB е интересен модел, претендиращ да бъде независим от характеристиките на монитора или изходните устройства. Въведен е през 1976 г. от Международната организация за стандартизация на цветовете (CIE) (затова можете да го срещнете в литературата и като CIELAB) и се превръща в най-усъвършенствания цветови модел. Причината за това е, че е единствената равноконтрастна система и поддържа еднакво цветовъзпроизвеждане, независимо от характеристиките на устройството.

Съдържа три показателя: “L“ ­ осветеност (Luminosity)“a“ ­ преход от червено (red) към зелено (green) и “b“ ­ от синьо (blue) към жълто (yellow). Показателят “L“ се задава в проценти, а “a“ и “b“ с числови стойности от ­120 до +120. При 100% “L“ и стойности за “a“ и “b“ = 0 имате бял цвят (съответно при “L“ = 0 ­ черен цвят).

Цветовият модел LAB е изграден да наподобява човешкото зрение, и луминесцентния канал в него (“L“) е подобен на човешкото възприятие на светлината. Този модел обхваща в  своето цветово пространство всички видими (RGB и CMYK) цветове и е независим от светлината и пигментите.

LAB запълва дупките в двата модела RGB и CYMK и работата с него гарантира, че файлът ще бъде отворен на друг компютър по същия начин, по който сте го дали и няма да има загуба на цветове.

Не е възможно обаче, крайното изображение да остане в LAB. Използването на този цветови модел всъщност е междинна стъпка, всъщност преди да се конвертира изображението в един от двата модела RGB или CMYK. Конвертирането в RGB цветове се препоръчва при работа и презентация на монитор, докато работата с CMYK цветове - при подготовка на изображенията за печат.

 

RGB

RGB цветовият модел се използва за описване на цветове, получени от източници излъчващи светлина. Той използва комбинацията от червена (R – Red), зелена (G – Green) и синя (B – Blue) светлини с различно яркостно съотношение за получаване на всеки цвят в спектъра си. RGB моделът е сравнително близък до човешкото възприятие, тъй като в човешкото око има рецептори, реагиращи точно на тези цветове. Трите цвята се наричат адитивни (сумиращи) и при припокриване се получава бялo. Поради своите характеристики този модел е подходящ за използване при изработка на уеб дизайн или видео.

 

 

 

 

CMYK

Обратно на RGB модела, при CMYK се работи със светъл фон (отпечатване върху хартия или картон) и потъмняване, чрез смесване на цветовете. При него се използва комбинацията от следните субтрактивни цветове (изваждащи): циан (C – Cyan), магента (M – Magenta), жълт (Y – Yellow) и черен (К – Black).  Когато съберем четирите цвята получаваме черен цвят или т.нар. композитно черно в печата. Това е моделът, който е най-добре да бъде използван за печатни медии, използващи векторни обекти и текст. Компромис може да се направи при работа с растерни изображения, които могат да се обработват в RGB модел, тъй като резултатът се наблюдава на монитор. Въпреки това в края изображенията трябва да се преобразуват в CMYK модел, преди тяхното поставяне в печатните материали. Това от своя страна води до загуби, понеже цветовият обхват на RGB е по-голям от този на CMYK модела.

 

 

Пресъздаване на цветовете на монитор

Моля обърнете внимание, че при пресъздаването на цветовете на монитор и на цветни разпечатки възникват технически обусловени разлики спрямо оригиналните мостри в цветовите картели. RGB и CMYK стойностите не могат да гарантират буквалното представяне на цветовете, но въпреки това при добре калибрирани уреди, предоставят много близки до реалността резултати. Поради тази причина, поръчките на оцветени продукти трябва да следва след избор на цвета от реалния цветови картел.

 
Бижутери в строителството