Еластични и устойчиви на движение и механични натоварвания уплътнители с много добра адхезия към повечето стрителни материали (тухли, бетон, керамични плочки, стъкло, дървесина, стомана, PVC и др.). Осигуряват херметични уплътнения.



Основен проблем, който съществува във всички съществуващи и новостроящи се сгради е наличието на множество фуги и отвори, които по един или друг начин трябва да бъдат изолирани и уплътнени. В днешно време, много повече, отколкото в миналото, в строителството се използват все по-разнообразни материали – тухли, бетон, керамични плочки, стъкло, различни видове дървесина и дървесни плоскости, стомана, PVC и други видове пластмаси и много други. Всички те имат различна степен на свиване и на разширяване, които се дължат на механичните усилия прилагани в строителството и чиито стойности са твърде значителни под влиянието на атмосферните влияния: горещина, студ, дъжд, ултравиолетови лъчи и др.

Уплътнителите са изготвени именно за да устояват на тези движения и да осигуряват херметични уплътнения. Те трябва да изпълняват две основни изисквания: да имат добра адхезия (сцепление) към материала върху който се полагат, за да може медиумът срещу който се извършва уплътняването да не може да прониква между строителният елемент и материала на уплътнителя. 

 

 
Бижутери в строителството