Устойчив на алкалност профил с мрежа, за бързо и прецизно армиране и оформяне на рустикални канали във външни ъгли на фасадата в процеса на нейното топлоизолиране.


 
Свойства

- армира и предпазва от нараняване външните
  ръбовете и кантовете на рустикалните канали в 
  топлоизолационната система

- предотвратява образуването на пукнатини

- профила се монтира лесно и съвсем точно в 
  изрязаният в топлоизолационната плоча канал

- оформя прецизно ъглите и ръбовете на   
  рустикалната фасада

- устойчив на алкалните въздействия от циментовите   
  разтвори

- не съдържа пластификатори

 

 

 

Предназначение

Устойчив на алкалност профил с мрежа, за бързо и прецизно армиране и оформяне на рустикални канали във външни ъгли на фасадата в процеса на нейното топлоизолиране. 

 

Видове

 

 

  

Разход

спроред нуждата

  

Опаковка

Размери: 10х10 см

Опаковка: 10 бр.

 

 

файлове за сваляне

 
Бижутери в строителството