Устойчив на алкалност PVC профил с водооткапващ кант, за целево отвеждане на дъждовната вода и прецизно оформяне на излизащи от фасадата хоризонтални ръбове.


 

  Свойства 

- отвежда целево дъждовната вода от системата

- предотвратява покачването на влажността и
  замръзването през зимата в областта на щурца и
  горното обръщане на врати и прозорци

- намалява водното натоварване на фасадата и я
  предпазва от замърсявания

 - армира и оформя прецизно хоризонталните ръбове на отворите и на стърчащите от фасадата
   елементи 

 - предотвратява образуването на пукнатини

 - устойчив на алкалните въздействия от циментовите разтвори

 - не съдържа пластификатори

 - лек монтаж и сигурност при работа

 

Предназначение

Специален водооткапващ профил от PVC с интегрирана в него алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, предназначен за оформяне на хоризонтални външни ъгли и ръбове по фасадата (козирки, долната част на балкони, щурцове над прозорци, проходи, кутии на ролетни щори и др.).

Отвежда целенасочено стичащите се по фасадата водни капки и не им позволява да преминат от вертикалната в хоризонталната повърхност, намалявайки по този начин водното натоварване на фасадата и нейното замърсяване. Оформя ръбовете и правите ъгли прецизно.

Двустранно запоената стъклотекстилна мрежа е обработена с алкалоустойчив и предотвратяващ приплъзването импрегнатор и гарантира лесно и сигурно зашпакловане в армиращият слой на топлоизолационната система. Предотвратява образуването на пукнатини по ъглите и ръбовете на конструкцията.

Елемент от интегрираната система за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA. Подходящ както за новопостроени, така и при съществуващи сгради – в процеса на тяхното саниране и подобряване на топлоизолацията. 

 

Разход

1 м/м

  

Опаковка

Профил с дължина 2500 мм

Връзка 20 бр

 

Работа с продукта

Указания за работа

Основата трябва да е чиста и суха, без замръзвания и омазнявания. Профилът се разкроява и скъсява с ножица на нужната дължина. При обръщания на врати и прозорци, мрежата на едното рамо се изрязва на ширина, съответстваща на ширината на обръщането.

Върху залепените топлоизолационни плочи по хоризонталните ръбовете на сградата и по щурца на вратите и прозорците с гребеновидна шпакла се нанася равномерен слой армираща шпакловка с ширина, отговаряща на ширината на интегрираната в профила мрежа. Профилът се полага с леко притискане в пресният разтвор, като се внимава да остане в неговата среда, след което се зашпаклова.

За свързването на профилите един с друг се използват свързващи елементи.

Водооткапващият профил се полага преди общото площно армиране. То трябва да се извърши така, че полаганата армираща мрежата да застъпи мрежата на положеният вече водооткапващ профил до ръба на PVC ъгъла, без да преминава върху него.

 

 
Бижутери в строителството