Устойчив на алкалност PVC профил с водооткапващ кант оформящ, прехода между топлоизолацията на фасадата и излизащ от нейната равнина цокъл и отвеждащ целево дъждовната вода от него.


 
Свойства 

- оформя прехода между фасадната топлоизолация и цокъл, който излиза от нейната равнина

- отключва връзката между армировката на системата и цокълният профил, подобрявайки нейната подвижност

- армира и оформя прецизно цокълния ръб, предотвратявайки неговото напукване

- отвежда целево дъждовната вода от системата

- намалява водното натоварване на цокъла и го предпазва от замърсявания

- устойчив на алкалните въздействия от циментовите разтвори

- не съдържа пластификатори

- лек монтаж и сигурност при работа

  

Предназначение

Специален водооткапващ профил от PVC с интегрирана в него алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, предназначен за оформяне на прехода между фасадната топлоизолация и цокъл, който излиза от нейната равнина.

Отключва връзката между армировката на системата и цокълният профил, подобрявайки по този начин нейната подвижност. Предотвратява образуването на термо-мост в областта на цокъла. Препоръчва се за пасивни и ниско енергийни сгради.

Водооткапващият кант отвежда целенасочено стичащите се по фасадата водни капки и не им позволява да преминат от вертикалната в хоризонталната повърхност, намалявайки по този начин водното натоварване на цокъла и неговото замърсяване.Оформя прецизно цокълния ръб и предотвратява образуването на пукнатини.

Елемент от интегрираната система за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA. Подходящ както за новопостроени, така и при съществуващи сгради – в процеса на тяхното саниране и подобряване на топлоизолацията.

 

Разход

1 м/м

  

Опаковка

Профил с дължина 2500 мм. 

Връзка 50 бр.

 

Работа с продукта

Указания за работа

Основата трябва да чиста и суха, без замръзвания и омазнявания. Профилът се разкроява и скъсява с ножица на нужната дължина.

Върху  залепените  топлоизолационни  плочи  по долният им хоризонтален ръб с гребеновидна шпакла се нанася равномерен слой армираща шпакловка с ширина, отговаряща на ширината на интегрираната в профила мрежа. Термо-профилът се закача за цокълния профил и интегрираната в него мрежа се полага с леко притискане в пресният разтвор, като се внимава да остане в неговата среда, след което се зашпаклова.

За  свързването на  профилите един с  друг се използват свързващи елементи.

Водооткапващият  профил  се  полага  преди  общотоплощно армиране. То трябва да се извърши така, че полаганата армираща мрежата да застъпи мрежата на положеният вече водооткапващ профил до ръба на PVC ъгъла, без да преминава върху него.

 

файлове за сваляне

 
Бижутери в строителството