Устойчив на алкалност и UV-лъчи профил с мрежа, за точно и прецизно завършване на положената мазилка и естетическо формяне и защита на нейният кант от механични повреди.


 

  Свойства 

- за завършване на положената мазилката и защита
  на нейният кант от механични повреди

- за точно и прецизно разделяне на мазилки с
  различна структура или цвят

- естетически безупречна връзка между мазилката и
  други строителни елементи 

 - правоъгълният кант на профила позволява перфектно оформено и идеално право завършване на
   полаганата мазилка

 - подходящ за мазилки с различна дебелина на полагане

 - армиращата мрежа е здраво свързана с профила посредством ултразвук

 - големите отвори в основата на профила гарантират оптимална връзка и сигурна заработка в
   шпакловъчният слой

 - устойчив на алкалните въздействия от циментовите разтвори

 - не съдържа пластификатори

 - лек монтаж и сигурност при работа

  

Предназначение

Специален профил от PVC с интегрирана в него алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, за идеално право завършване на полаганата мазилка и защита на нейният кант от механични повреди. Оформя точно и прецизно връзката на мазилката със строителни елементи, които не трябва да бъдат замазвани. Препоръчва се и за разделяне на мазилки, различаващи се по структура и цвят.

Интегрираната в профила стъклотекстилна мрежа е обработена с алкалоустойчив и предотвратяващ приплъзването импрегнатор и гарантира лесно и сигурно зашпакловане в армиращият слой на топлоизолационната система. Предотвратява напукването на мазилката.

Елемент от интегрираната система за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA. Подходящ както за новопостроени, така и при съществуващи сгради – в процеса на тяхното саниране и подобряване на топлоизолацията.

 

Разход

1 м/м

  

Опаковка

Дължина на профила: 2000 мм
Ширина на профила:   3 мм; 6 мм; 10 мм

Връзка: 50 бр

 

Работа с продукта

Указания за работа

Профилът се разкроява и скъсява с ножица на нужната дължина.

Върху залепените топлоизолационни плочи на местата, където мазилката ще бъде завършвана, с гребеновидна шпакла се нанася равномерен слой армираща шпакловка с ширина, отговаряща на ширината на интегрираната в профила мрежа. Профилът се полага с леко притискане в пресният разтвор, като се внимава да остане в неговата среда, след което се зашпаклова.

Профилите трябва да се монтират така, че да се застъпват 10 см. За тази цел от единият край на профила, от PVC ъгъла се изрязват около 10 см. Оставащата свободна мрежа се оставя да припокрие мрежата на следващият профил.

Профил се полага преди общото площно армиране. То трябва да се извърши така, че полаганата армираща мрежата да застъпи мрежата на положеният вече профил до ръба на PVC ъгъла, без да преминава върху него.

След изсъхване на армиращият слой, се извършва нанасянето на финишната мазилка. Структурираните мазилки се нанасят върху така, че да покрият канта на профила, а мазилките, образуващи гладка повърхност се заработват в канта.

 

 
Бижутери в строителството