<

 


Хоризонтални декоративни профили, които са свързани един с друг във формата на ивици по фасадата. Тяхната функция е дискретно (за разлика от междуетажният корниз) да очертаят и разделят отделните нива и етажи на сградата.