<

 


Пиластърът е тесен, четириъгълен, изпъкнал, отстъп от стена, обработен във вид на полуколона. Частите на пиластъра, както и пропорциите му, са същите, както при свободно стоящата колона – база, тяло и капител. Пиластърът обикновено служи като декоративен елемент за визуално разчленяване на стените, но в някои случаи изпълнява ролята и на тяхно конструктивно удебеляване.