<

 


Полуколаната има същите части и пропорции, както при свободно стоящата колона – база, тяло и капител. Представлява изпъкнал, отстъп от стената, койот има същата функция както тази на пиластъра. Обикновено служи като декоративен елемент за визуално разчленяване на стените, но в някои случаи изпълнява ролята и на тяхно конструктивно удебеляване