The site is in preview mode with no cache. Close preview

Битумни хидроизолации, мембрани и керемидиБитумът като строителен материал е познат от хилядолетия, доказал е своите предимства и има достатъчно дълга история, което позволява натрупването на необходимото ноу-хау за неговото производство и използване. Технологичното развитие доведе до появата на различни по вид и състав материали на битумна основа, както и до значително подобряване на техните характеристики, като например повишена устойчивост на високи и ниски температури (от -35°С до +130°С), стареене, дълготрайност и устойчивост на напукване. 

Важни предимства на битумните хидроизолации са възможността за полагане върху разнообразни строителни повърхности, включително такива с голям наклон и сложна геометрия, отличната адхезия към основата и лесното полагане.

 

 • Битумни хидроизолационни мембрани с посипка

  За еднослойна хидроизолация или като завършващ слой на многослойни хидроизолации. Покрити са с посипка от цветни минерални шисти откъм лицевата страна и полиетиленово фолио от обратната страна.

 • Битумни хидроизолационни мембрани без посипка

  За употреба като основна хидроизолация на плоски и наклонени покриви, както и като междинен слой при изпълнение на битумна хидроизолация в жилищното и общественото строителство.

 • Битумни керемиди и аксесоари за покриви

  Идеално решение за изпълнение на крайно покритие върху леки покривни конструкции, които не биха могли да поемат тежестта на традиционните керамични и съвременните бетонови керемиди.

 • Битумни пасти и грундове

  За грундиране преди полагането на хидроизолационни системи на битумна основа, е препоръчително използването на продукти със същия произход.

 • Битумни ленти и уплътнители

  За еластично уплътняване на строителни фуги или пукнатини с уплътнители под формата на тънкослойни ленти от еластичен битумен материал, защитен с алуминиево фолио.

 
Ювелиры в строительстве