The site is in preview mode with no cache. Close preview

C-200 (поливинилацетатни) лепила


 

 

 

  • ТЕРАФЛЕКС® Ц-200, еластично лепило

    Eластично водоразредимо лепило предназначено за лепене на хартия, картон, дърво, текстил, порьозни материали, керамика, подови и стенни облицовки и др.

  • ТЕРАФЛЕКС® Ц-200, строително лепило

    Строително лепило  предназначено за залепване на подови настилки, деколин, велтер, изолационни плоскости,  хартия и др. Добавка към строителни лепила и др.

 
Ювелиры в строительстве