The site is in preview mode with no cache. Close preview

Моментни, монтажни и технически лепилаНеобходимостта от монтаж, съединяване и закрепване на различни елементи и материали ни заобикаля във всички сфери на нашия живот. Вземането на правилно решение, винаги е съпроводено с известна суматоха и малка доза съмнение, в резултат на неизброимите монтажни ситуации. Поради разнообразието на своите формули, монтажните, моментните и техничексите лепила предлагат подходящо решение при всякакви изисквания към залепването.

 

 
Ювелиры в строительстве