The site is in preview mode with no cache. Close preview


По време на всяко саниране се налага извършването на бързи ремонтни дейности от универсален характер: запълване и изравняване на неравности, поправки на пукнатини и малки липсващи участъци на шпакловки и замазки, върху подове, стени, тавани и др. Универсалните строителните разтвори намират своето приложение при ремонтни дейности от всякакъв характер в домакинства, офиси или магазини.

Техническите добавки играят важна роля в сухото строителство. Те позволяват модификацията на строителните разтвори и смеси и им придават редица допълнителни качества. Различните по вид добавки защитават разтворите от бързо изсъхване и пресъхване, намаляват процеса на карбонизация, понижава температурата на замръзване на течната фаза в разтворите и на водата с която те са забъркани, поддържат положителна температура на сместа по време на процеса на нейното съхнене, ускорява нейната хидратация, увеличават  набирането на якост и др.

 

 
Ювелиры в строительстве