Montajul elementelor de fațadă și profilelor decorative este o sarcină de răspundere, și trebuie să garanteze fixarea lor sigură pe fațadă.


Montajul elementelor de fațadă și profilelor decorative este o sarcină de răspundere, și trebuie să garanteze fixarea lor sigură pe fațadă, precum și durabilitatea acestora pe întreaga perioadă de funcționare a clădirii. În acest scop, pe lângă respectarea fazelor tehnologice este necesară și utilizarea adezivilor profesionali specializați, care să reziste la toate sarcinile și intemperiile la care sunt supuse fațadele.