OBIECTIV

Capitelul reprezintă partea de sus, lărgită, a sprijinului vertical (coloană, stâlp, pilastru), care preia încărcătura de la structura de piatră (arhitrava) sau de la arce și le transmite la stâlpul de sprijin.