Controlul producției și managementul calității

 

Materialele de construcții sunt ”semifabricate” care interacționează complex în interiorul clădirilor și abia la integrarea și utilizarea lor în detaliile constructive, în construcția efectivă, își manifestă pe deplin caracteristicile tehnice. Din această cauză, ca o normă, evaluarea materialelor de construcții are sens doar în contextul unei situații de montaj date, luându-se în considerare ciclul de viață și caracteristicile de exploatare ale unei anumite clădiri.

Astfel, certificatele de control al producției și management al calității produselor, în afara garanției oferite pentru fiabilitatea testată și comportamentul sigur al produselor și sistemelor, reprezintă și un instrument important pentru toți investitorii, arhitecții și proiectanții, în legătură cu certificarea clădirilor în care investesc.

Plecând de la prezumția că doar produsele și sistemele de înaltă calitate pot răspunde cerințelor tot mai ridicate din partea investitorilor pentru construcția structurilor și clădirilor, la MARISAN toate departamentele sunt supuse unui control permanent din partea serviciilor de control instituite. În acest scop am implementat o serie de sisteme de management și monitorizare a calității.

Toate procesele de producție din companie sunt auditate și acreditate anual de organizații expert independente. Certificatele emise de acestea confirmă că produsele fabricate de noi corespund din punct de vedere calitativ tuturor normelor bulgare și europene și că măsurile pe care le luăm pentru controlul sistemic al acestora sunt adecvate și corecte. Aceste certificate sunt garantul calității permanente și consecvenței pentru toate produsele noastre.


Certificat de control al producției, eliberat pe baza ETA 15/0730 (Certificate of conformity of the factory production control №1020-CPR-060042369)

Sistemele de izolații termice da la MARISAN sunt certificate conform cerințelor specificațiilor internaționale ETAG 004.  Evaluările emise de experți se bazează pe documentații de evaluare, încercări fizice și analize de laborator în laboratoare europene acreditate, și se referă la:

- Însușiri fizice;

- Comportament sigur în caz de incendiu;

- Exploatare sănătoasă, sigură și ecologică;

- Calități de izolare termică și fonică garantate;

Datorită evaluării expert obținute, sistemele de izolație termică MARISAN pot purta marcajul ”CE”, ceea ce servește ca o garanție de calitate și astfel au posibilitatea de a fi prezente pe piața europeană în proiecte și licitații publice.

Mai multe informații despre metodele, cerințele și parametrii pe care s-a bazat această evaluare puteți găsi aici.

 

Certificat de control al producției nr. 2032-CPD-08.41

Mixturile uscate pentru construcții, destinate zidirilor și oferite pe piață de MARISAN, au certificat de control al producției, ceea ce garantează calitatea sigură a produsului finit. Auditul efectuat, controlul permanent, evaluarea și avizarea în urma controlului efectuat, reprezintă indicatorul supravegherii stricte privind calitatea produselor fabricate.

Controlul producției la MARISAN este certificat după Sistemul 2+, unde persoana notificatoare auditează condițiile de muncă, controlul calității și îndeplinirea cerințelor standardului concret.

 

ISO 9001:2008 (Quality Management Systems)

Certificarea conform ISO 9001 se bazează pe evaluarea spațială a produselor, serviciilor, funcționării, proceselor și a altor astfel de parametri dintr-o organizație. Certificatul internațional reprezintă garanția că cerințele clientului vor fi satisfăcute la maximum și că acesta va primi constant produse și servicii de calitate superioară.

 

 

OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management Systems)

Sistemul de management privind sănătatea şi securitatea muncii este o metodologie complexă pentru evaluarea riscului la locurile de muncă. Acesta este punctul de plecare pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor de îmbunătățire a condițiilor de muncă, grijă pentru sănătatea profesională a angajaților, etc.