Материали за хидроизолиране под керамични покрития

Образуват еластична безшевна хидроизолационна мембрана с нулево водопоглъщане под керамичните облицовки и настилки