OBIECTIV

Parapetul este elementul de arhitectură reprezentat de un perete de înălțime mică, plin sau cu deschideri (mai des), din jurul teraselor, balcoanelor, podurilor, scărilor, turnurilor, acoperișurilor, promenadelor și altele, care separă spațiile înalte de cele joase. Se folosesc ca barieră de protecție a persoanelor dintr-un anumit spațiu de căderea de la înălțime. Pot folosi și ca bază decorativă pentru vaze și statui.