OBIECTIV

Profile decorative de diferite dimensiuni și forme din jurul capetelor și colțurilor deschiderilor ferestrelor și ușilor, care accentuează existența lor în planul decorativ general al fațadei.