Устойчиви на алкалност профили, за бързо и прецизно армиране на предварително оформени рустикални канали във фасадата.


 • ПРОФИЛ ЗА РУСТИКАЛНА ФАСАДА, тип I-III

  Устойчив на алкалност профил с мрежа, за бързо и прецизно армиране на предварително оформени рустикални канали във фасадата на сградата в процеса на нейното топлоизолиране.

 • ВЪНШЕН ЪГЪЛ ЗА РУСТИКАЛНА ФАСАДА, тип I-III

  Устойчив на алкалност профил с мрежа, за бързо и прецизно армиране и оформяне на рустикални канали във външни ъгли на фасадата в процеса на нейното топлоизолиране.

 • ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ ЗА РУСТИКАЛНА ФАСАДА, тип I-III

  Устойчив на алкалност профил с мрежа, за бързо и прецизно армиране и оформяне на рустикални канали във вътрешните ъгли на фасадата в процеса на нейното топлоизолиране.

 • ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ ЗА РУСТИКАЛНА ФАСАДА, тип I-III

  Устойчив на алкалност профил с мрежа, за бързо и прецизно армиране и оформяне края на рустикални канали по ръбовете на фасадата в процеса на нейното топлоизолиране.

 • Т - ПРОФИЛ ЗА РУСТИКАЛНА ФАСАДА, тип I-III

  Устойчив на алкалност профил с мрежа, за бързо и прецизно армиране и оформяне срещането на рустикални канали във фасадата в процеса на нейното топлоизолиране.

 • КРЪСТОВИДЕН ПРОФИЛ ЗА РУСТИКАЛНА ФАСАДА, тип I-III

  Устойчив на алкалност профил с мрежа, за бързо и прецизно армиране и оформяне кръстосването на рустикални канали във фасадата в процеса на нейното топлоизолиране.

 • ШПАТУЛА ЗА РУСТИКАЛНА ФАСАДА, за тип I-III

  Метална шпатула със сменяем накрайник за бързо и прецизно оформяне и шпакловане на различните видове рустикални канали във фасадата на сградата в процеса на нейното топлоизолиране.