Tencuielile ca finisaj final la Sistemele de termoizolație


Formarea suprafeței unui sistem termoizolant se poate realiza în diferite modalități. Împreună cu pietrele naturale, plăcile și celelalte tipuri de suprafețe ceramice, tencuielile sunt cele mai utilizate ca strat de finisaj și decorațiuni. În unele regiuni acestea sunt folosite chiar în proporție de 95%.

Alegerea tencuielii de finisaj depinde pe de o parte de dorințele și percepțiile constructorului, despre modul cum acesta dorește să arate clădirea, iar pe de altă parte de calitățile tehnice și tehnologice ale tencuielii, modul de aplicare și caracteristicile sale de exploatare. Analizând multitudinea de tencuieli existente se poate afirma că nu există o tencuială universală care să fie potrivită pentru orice situație.

Alegerea tencuielii depinde de o multitudine de criterii, parțial contradictorii:     
   - rezistența la ploaie (impermeabilitatea și difuzia vaporilor de apă)     
   - rezistența la crăpături (elasticitate)     
   - rezistența la atacuri microbiologice și murdărie     
   - alegerea culorii și gradul de reflexie a luminii (HBW)     
   - protecția antiincendiu     
   - toleranța bazei 

Criteriile cum sunt lucrabilitate, rezistența la salinizare, viteza și rezistența la albire, joacă de asemenea un rol important.

Selecția tencuielilor se poate face după diferite criterii. Cea mai utilizată este clasificarea în funcție de liantul integrat, unde se deosebesc tencuieli minerale (pe bază de var și/sau ciment), polimerice (pe bază de rășini artificiale), siliconice (pe bază de rășini siliconice) și silicat (pe bază de silicat). Există multe alte definiții și termeni. De exemplu, cele minerale ar putea fi denumite și tencuieli cu lianți anorganici iar cele polimerice, tencuieli cu lianți organici. Ultimele sunt denumite și tencuieli cu dispersie. 

Calitatea unei tencuieli depinde în principal de substanța de aderență din aceasta. Aceasta determină duritatea și rezistența, proprietățile de difuzie și rezistența la condițiile climaterice, elasticitatea și rezistența la crăpături, valoarea pH și stabilitatea culorii, precum și compatibilitatea cu baza.

Tencuielile pot fi clasificate și după optica și structura lor – întindere, zgâriere, etc.

Tencuieli minerale

Sunt produse și livrate ca materiale gata de aplicare și au în compoziția var și/sau ciment, adaosuri minerale (aditivi). Sunt oferite pe piață în stare uscată sub formă de praf care în amestec cu apa dobândesc o consistență gata de aplicare. Tencuielile minerale potrivite pentru sistemele termoizolante sunt compuse ori din tencuieli nobile în strat subțire ori din tencuieli în strat gros ”zgâriate”.  

Tencuielile în strat subțire se aplică în grosimi de la 0,5 până la maximum 6 mm și dobândesc caracteristica estetică prin, structurare sau amprentare cu instrumente adecvate. La acest tip de tencuieli apariția microfisurilor, în principiu, nu poate fi eliminată.

La tencuielile minerale colorate, ca urmare a diferitelor grade de permeabilitate și/sau temperatura bazei, pot apare diferențe în ceea ce privește tonul sau finețea culorii. De asemenea, și modificarea condițiilor de lucru în timpul aplicării tencuielii și al uscării poate duce la modificări ale tonului și culorii. Aici trebuie să se facă diferența între apariția petelor, sărăturarea carbonatului de calciu și modificarea tonului culorii. Ultimul tip nu reprezintă o deteriorare funcțională și se poate neutraliza prin vopsea de egalizare.

Un loc important printre tencuielile nobile îl ocupă tencuielile decorative. Nu există altă tencuială care să formeze o astfel de tencuială deschisă și naturală, care se obține prin ”zgârierea” suprafeței tencuielii. Efecte deosebit de frumoase de suprafață ”vie” (în funcția de razele soarelui și geometria clădirii) se pot obține prin adăugarea în tencuială de fracții colorate și mică.

Grosimea stratului de aplicare la tencuielile decorative ”zgâriate” este de aproximativ 10 mm, dar sunt posibile și grosimi de până la 20 mm. Din această cauză stratul armat de la sistemul de termoizolație pe care se aplică tencuiala trebuie să fie buciardat pentru a se putea realiza o bună aderență mecanică. Un moment decisiv în prelucrarea acestui tip de tencuială este structurarea sa. După ce o suprafață este structurată (”zgâriată”) aceasta rămâne așa și nu mai poate fi reparată. Dacă anumite sectoare se deteriorează sau trebuie să fie reparate atunci acestea sectoare rămân vizibile. O soluție ar fi ca întreaga suprafață să fie structurată din nou. Pericolul de apariție a microfisurilor în tencuială este foarte mic deoarece prin ”zgâriere” se micșorează tensiunile.  

Tencuieli silicat

Grupul acestor tencuieli este unit sub marca TERMOFLEX® PRO SOLID. Acestea sunt foarte potrivite pentru substraturi vechi, la renovarea clădirilor și lucrări la monumente de arhitectură. Suprafața obținută este deosebit de rezistentă la îmbătrânire și la influențele atmosferice, iar dacă este aplicată corect se garantează viață lungă fațadei, impermeabilitate și protecția mecanică. TERMOFLEX® PRO SOLID sunt deosebit de rezistente la crăpături și sunt foarte potrivite pentru a fi utilizate în regiuni cu amplitudini mari de temperatură, ierni lungi și umiditate ridicată a aerului. La aplicare se distribuie foarte uniform iar procesul de uscare la acestea este mai puțin sensibil la temperatura mediului înconjurător, ceea ce ușurează mult procesul de lucru cu acestea și le face ușor de aplicat și structurat.

Tencuielile silicat sunt de multe ori atașabile tencuielilor minerale deoarece au caracteristici comparabile bune de difuzie, afinitate ridicată la bazele minerale iar în compoziția lor de bază au un caracter ”mineral” ridicat. Tencuielile silicat sunt suprafețe lipite pe suprafață pe bază de silicat de potasiu și sunt îmbunătățite organic cu adaos de rășini artificiale. Datorită acestor adaosuri se îmbunătățește sensibil stabilitatea culorii și aderența tencuielii la bază. În practică s-a constatat că tencuielile silicat trebuie să conțină cel mult 5% adaosuri organice. În funcție de alegerea dispersiei polimer se influențează semnificativ calitatea tencuielii silicat: permeabilitate, caracteristici de difuzie, stabilitatea culorii, aderența la bază. Tencuielile silicat se deosebesc prin rezistența lor la condițiile atmosferice, stabilitatea culorii și permeabilitatea foarte ridicată la vapori.      

Silicatul de potasiu solubil în apă, ca liant principal în tencuială, lipește nu numai datorită evaporării apei (fizic), ci și datorită procesului chimic care are loc: unde se leagă dioxidul de carbon conținut în aer și se formează o rețea de polimer silicat insolubilă în apă și carbonat de potasiu. Acest proces este descris de silicifierea termică. La acest proces este important că se formează carbonat de potasiu solubil în apă și în cazul tencuielilor silicat colorate poate duce la sărăturare albă care cu timpul se poate spăla de ploi. Procesul de silicificare este influențat îndeosebi de temperatură, umiditatea aerului și tipul substratului. La temperaturi sub +50C procesul se întârzie și silicatul de potasiu rămâne parțial solubil, iar la temperaturi în jur de 00C acest proces încetează. Procesul de silicifiere este influențat și de umiditatea ridicată prelungită a aerului. În caz de ploaie, ceață sau rouă pe suprafața tencuielii se acumulează apă care spală de pe suprafață silicatul de potasiu care nu s-a silicifiat. Toate aceste probleme sau procese de silicifiere duc la apariția unor pete albe și salinizarea tencuielilor silicat colorate.       

Silicatul de potasiu nelegat din tencuielile silicat este extrem de coroziv, iar dacă acesta cade în timpul aplicării pe sticlă, lemn, metal, etc., provoacă coroziune și daune care mai târziu nu pot fi îndepărtate. Din această cauză, înainte de aplicarea tencuielilor silicat, toate detaliile care pot fi afectate de acest proces urmează a fi bine împachetate și acoperite.

Tencuieli siliconice

În această grupă sunt incluse tencuielile sub marca TERMOFLEX® PRO ELASTIC. Acestea se deosebesc cu o elasticitate deosebită, permeabilitate la vapori ridicată, permițând așa numita ”respirație” a fațadei. Tencuielile TERMOFLEX® PRO ELASTIC asigură o mare stabilitate culorii și permit întreținerea ușoară a curățeniei fațadelor. Rezistența ridicată la umiditate a suprafețelor realizate cu această tencuială, o face potrivită pentru zone cu umiditate ridicată a aerului, precum și pentru regiuni cu aer saturat cu sare de mare. Este potrivită și pentru suprafețe finisate în mediul urban - la fațade de clădiri de pe străzi urbane circulate, intersecții, etc., deoarece este deosebit de rezistentă la ploile acide și la depunerile din aerul poluat pe suprafața fațadei care nu intră în reacție chimică cu tencuiala. Rezistența foarte bună la influențele mecanice o face potrivită și pentru locurile deschise unde este posibilă grindina și în locuri cu trafic intens de persoane. ТERMOFLEX® PRO ELASTIC are foarte bune caracteristici hidrofuge. Este deosebit de rezistentă la contaminarea biologică, mucegai, ciuperci, etc. și este potrivită pentru aplicarea pe fațade nordice și umbrite.

Tencuielile siliconice, la fel ca și cele silicat, nu sunt reglementate normativ, ceea ce duce la diferențe foarte mari de calitate între tencuielile oferite pe piață. Acestea, la fel ca și cele silicat, se vând sub formă de pastă amestec gata de aplicare, unde însă substanța aderentă este compusă din emulsii din rășini siliconice și dispersii de rășini polimerice. Deoarece emulsiile rășinilor siliconice sunt deosebit de scumpe, adesea se adaugă doar uleiuri siliconice și adaosuri hidrofobe. Astfel de tencuieli ”siliconice” pot fi recunoscute după faptul că se murdăresc mai rapid. De regulă, aceste tencuieli pot fi recunoscute și după costurile lor reduse.

Privite din punct de vedere chimic, tencuielile siliconice se află între materialele de finisaj anorganice și organice. Rășinile siliconice folosite pentru producția acestui tip de tencuieli prezintă legături moleculare solide, tridimensionale împletite, a cărui rețea, similară cu a cuarțului, este formată din siliciu și oxigen. Diferența este datorată faptului că la rășinile siliconice fiecare al patrulea atom de oxigen este înlocuit cu o grupă alchil organică (metil și propenil). Din această cauză se vorbește de așa numita ”perie moleculară”. Rășina siliconică din tencuială presupune o activitate hidrofugă foarte bună, iar dispersiile – aderență bună cu baza (adeziune) și conectivitate mare (coeziune) la suprafețe.   

În încheiere se poate spune că tencuielile siliconice combină avantajele tencuielilor anorganice cu cele organice: în special permeabilitatea la vapori poate fi comparată cu cea a tencuielilor minerale și silicat, iar în ceea ce privește proprietățile hidrofuge, cu cea a tencuielilor polimerice. Spre deosebire de tencuielile minerale și silicat, tencuielile siliconice se usucă fizic.

Tencuieli polimerice

Grupul de tencuieli sub numele de TERMOFLEX® PRO TECH sunt tencuieli cu elasticitate ridicată, capacitate de absorbție mică, aderență bună la suprafață și rezistență la deteriorări mecanice. Polimerii acrilici, care sunt substanțele aderente la cestea, sunt deosebit de moi și le face foarte potrivite pentru aplicare pe sisteme de termoizolație. În timpul aplicării, tencuielile sunt sensibile la influențele atmosferice.

Tencuielile polimer (pe bază de rășini artificiale) sunt finisaje legate organic cu aspect similar tencuielilor obișnuite. Substanța de legătură de la acestea este adăugată sub formă de dispersie polimerică sau soluție – polimeri fin divizați sau rășini artificiale lichide (în cele mai multe cazuri apă). Se formează un sistem stabil, coloidal cu formă de substanță densă, unde apa formează așa numita fază exterioară, unde sub formă de dispersie (fin divizate), particulele rășinilor sau ale polimerilor formează faza internă. Din această cauză aceste tencuieli (pe bază de dispersie de apă) ar putea fi diluate cu apă.

Tencuielile polimerice se leagă datorită uscării fizice și de aceea atunci când se află aplicate în stare proaspătă trebuie ferite de grindină. După uscare, apa se evaporă iar particulele de polimer mai întâi se îngroașă, după care se unesc și se lipesc împreună, formând la final un strat protector. Acest proces de îmbinare și lipire (fuzionare) duce la formarea unei suprafețe insolubile în apă și hidrofuge, după uscarea totală a tencuielii, care însă este permeabilă la vapori. 

Avantajele principale ale tencuielilor polimerice constau în capacitatea lor foarte mare de impermeabilitate (rezistență la ploi puternice), diversitatea nelimitată de culori în care pot fi colorate și rezistența deosebită la crăpături. Datorită elasticității ridicate, tencuielile polimer sunt foarte potrivite pentru finisaje finale la sistemele de termoizolație. Motivul pentru aceasta constă în flexibilitatea tencuielilor polimerice datorită căreia pot fi preluate și transmise foarte bine tensiunile apărute. Aceste tencuieli rezistă la alungiri până la rupere de până la 2 cm/m, ceea ce înseamnă de aproximativ 100 de ori mai mult decât la tencuielile minerale.

În încheiere se poate adăuga că unele dezavantaje ale liantului tencuielilor pot fi corectate prin adăugarea de diferiți aditivi. De exemplu, toate tencuielile organice pot fi îmbunătățite cu diferiți aditivi pe bază de biocide, fungicide și suplimente algicide, care le mărește rezistența împotriva contaminărilor biologice și daunelor. Tencuielile minerale pot fi suplimentar impermeabilizate la apă și în acest mod să se mărească capacitatea lor de rezistenta la apă. Aditivii glucolici și alcoolici din tencuielile polimerice le măresc rezistența la murdărie. 

Proprietate

Tencuieli silicat

Tencuieli siliconice

Tencuieli polimerice

  Liant

silicat de potasiu, dispersie

emulsie de rășini siliconice, dispersie

dispersie
polimerică

  Elasticitate, Plasticitate

-

+

+++

  Impermeabilitate

++

+++

+++

  Permeabilitate la vapori

++

++

+

  Diversitatea și stabilitatea culorilor

+

+

++

  Baze adecvate

+

++

++

  Rezistență la contaminări biologice

++ 1)
   - 2)

++ 3)

++ 3)

  Rezistență la salinizare

+

++

+++

  Potrivit pentru vopsire / renovare

++

+

+

   1) în stare proaspătă     
   2) după scăderea alcalinității      
   3) cu ajutorul aditivilor

 

   -      nu există/negativ      
  +
     slab            ++  ridicat   
  +++
foarte ridicat/foarte bun

 

 

Un loc deosebit printre tencuielile polimerice îl ocupă cele cu pietricele naturale sau colorate. Aceste suprafețe legate organic, ca regulă, nu se aplică pe suprafețe mari la sistemele de termoizolație. În anumite condiții, aceste tencuieli pot arăta ușor lăptoase. Acest lucru nu presupune însă modificare culorilor lor (albire) în sens clasic. În acest caz este vorba de iluzie optică cauzată de modul de realizare al tencuielii. La aceste tencuieli liantul este transparent și dacă tencuiala înainte de aplicare se amestecă destul de mult sau destul de puternic, este posibil ca în tencuială să se formeze mici bule de aer. Acestea provoacă o altă refracție a luminii care arată ca un film lăptos. Acest efect optic rămâne și nu poate fi îndepărtat. Acest efect poate apare și dacă există o umiditate ridicată a aerului în timpul aplicării și uscării tencuielii. În acest caz însă efectul se estompează odată cu trecerea vremii. Pentru a se îmbunătăți impermeabilitatea acestor tencuieli în zona soclului este posibil ca acestea să fie consolidate cu grund transparent după uscare.

 

 

Subiecte afiliate

  • Ce trebuie să știm despre tencuielile mozaice?

    Tencuieli de fațada - proprietăți, aplicare, structurare și alte informații utile mai mult...

 

Niciun comentariu

Lasă un comentariu

">