Силно еластичен разтвор с повишена якост за лепене и шпакловане на топлоизолационни плочи от експандиран (EPS) и екструдиран (XPS) полистирен, при фасади подложени на високи натоварванияСвойства

- висока устойчивост на механични увреждания

- силно еластична и устойчива на напуквания

- съдържа синтетични фибри и MS-полимери

- изключително високо сцепление към EPS/XPS

- повишени якостни характеристики и твърдост

- силно паропропусклива

 

 

Предназначение

ТЕРМОФЛЕКС® SUPER STAR е специално разработен строителен разтвор от най-високо качество, предназначен за изработка на армиран със стъклотекстилна мрежа шпакловъчен  слой върху топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS) и екструдиран полистирен (XPS) без кожа.

Съдържащите се в продукта MS-полимери, позволяват на шпакловката да издържа на много големи натоварвания. Добавените състава на сместа полимери и синтетични фибри увеличават многократно както нейната еластичност, така и сцеплението и към полистирен и всички видове минерални основи. Това прави ТЕРМОФЛЕКС® SUPER STAR много подходящ за шпакловане на фасади, подложени на високи температурни натоварвания, водещи до големи линейни разширения и свивания.

Шпакловката е силно паропропусклива и устойчива на замръзвания и резки температурни промени. Нейните повишени якостни характеристики и твърдост на слоя след изсъхване увеличават устойчивостта на цялата топлоизолационна система на наранявания, напуквания и удари.

ТЕРМОФЛЕКС® SUPER STAR е елемент от интегрираните системи за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA  и е подходяща както за новопостроени сгради, така и при стари сгради – в процеса на саниране или подобряване на тяхната топлоизолация.

 

Класификация

Клас A1 според БДС EN 13501-1
Клас W2 според БДС EN 998-1:2010
Клас CS IV  според БДС EN 13499:2004
 

Опаковка

Хартиени торби по 25 кг.

 

калкулатор на разхода

С помощта на този калкулатор можете бързо и лесно да изчислите необходимото Ви количество от продукта, без да е нужно да знаете неговите подробни спецификации. Моля стартирайте калкулатора от изображението в дясно или  >>кликнете тук<<

 

 

Работа с продукта

Подготовка на основата

1) При изработване на армирана шпакловка

  Повърхността на положения топлоизолационнен слой трябва да бъде гладка, без стъпала и неравности. Разминавания между нивата на плочите следва да се отстранят посредством шлайфане след втвърдяването на лепилния разтвор. Прякото въздействие на слънчевите лъчи води до разрушаване на повърхностния слой на топлоизолационните плочи, който пожълтява, става ронлив и възпрепятства сцеплението на шпакловката с него. Поради тази причина пожълтели участъци, причинени от дълготрайно влияние на UV-лъчение, трябва да бъдат изшлайфани. Прахът от шлайфането трябва да бъде отстранен напълно. Евентуални фуги между плочите трябва да бъдат запълнени и запечатани с ивици EPS или полиуретанова пяна. Преди шпакловането се извършва допълнително механично укрепване на плочите с дюбели.

2) При лепене на топлоизолационни плочи

  ТЕРМОФЛЕКС® SUPER STAR се захваща към всички минерални основи, които са здрави, носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, битум, прах). Основата трябва да е чиста, суха и стабилна, без пукнатини и предварително нивелирана. Предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. Неравности над 20 мм трябва да бъдат изравнени с хастарна варо-циментова мазилка ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX три дена преди монтажа на топлоизолационните плочи. Всички замърсявания, остатъци от разделителни субстанции и паронепропускливи бояджийски покрития трябва да се отстранят напълно (с пароструйка с високо налягане).

  Участъци, покрити с плесени и гъбички, се почистват механично (с телена четка), след което се дезинфекцират с подходящ препарат. Изсолявания по основата се измитат и изчеткват на сухо. Стари стени без покрития или с достатъчно здрави такива, се почистват от праха с четка, след което се измиват с вода под налягане и се оставят да изсъхнат напълно. При основи, пропити с влага, се отстранява източникът на влага и се оставят да изсъхнат напълно.

  Всички леко ронливи и песъчливи основи трябва да се грундират и заздравят с НАНОГРУНД®  - ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД С НАНО ЧАСТИЦИ най-малко 4-5 часа преди лепенето. Основи с висока абсорбираща способност (стени от газобетон или гипсови блокчета) с ПОРОГРУНД®  – ГРУНД ЗА ПОРЬОЗНИ ОСНОВИ. Грундирането не се налага при плочи от гипскартон, циментови мазилки и замазки (правени най-малко преди 1 месец), бетон (правен най-малко преди 3 месеца).

  При монтаж на топлоизолационни плочи върху участъци, подложени на голямо водно натоварване (цокли, приземни и подземни стени, покриви, тераси и др.), задължително преди тяхното полагане трябва да бъде положена системата за хидроизолация HYDRO and SPLIT PROTECTION2.

Приготвяне на сместа

В чист неръждаем съд се наливат около 6,25 л чиста и без примеси вода и към нея постепенно се добавя съдържанието на торбата (25 кг). Получената смес се разбърква с електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес без бучки. При нужда се добавя вода или суха смес за постигане на необходимата гъстота. Оставя се да „узрее“ за около 10 мин. докато се извърши пълното разтваряне на всички пълнители, след което се разбърква отново. Така получената смес е готова за работа и запазва свойствата си около 2 часа при температура 20-25˚С.

Да не се смесва с цимент, пясък и др. материали, тъй като това води до влошаване на качеството на лепилото.

Начин на работа

1) При изработване на армирана шпакловка

  Шпакловката се полага върху топлоизолационните плочи по цялата им повърхност с помощта на назъбена шпакла. Дебелината на слоя трябва да е 4-6 мм. Докато шпакловката е още в неизсъхнало състояние, от горе на долу, в отвесни ивици се полага армиращата мрежа, като отделните ивици се застъпват около 10 см. Мрежата трябва да бъде заработена в слоя така, че да е позиционирана в неговата горната третина.

  Aбсолютно е забранено полагането първо на мрежата и след това на шпакловката, защото това възпрепятства залепването на материала към плочите и нарушава устойчивостта на цялата топлоизолационна система. Мрежата, която се използва, трябва задължително да бъде защитена от разтварящата алкалност на шпакловката (да е алкалноустойчива).
Всички покрити, но видими повърхности на челата на топлоизолационните плочи (например долният край на системата), трябва да бъдат покрити с шпакловка.

2) При лепене на топлоизолационни плочи

Разтворът може да бъде използван за лепене само на гребен.

  При равни и гладки основи разтворът се нанася на гребен по цялата повърхност на плочата с помощта на назъбен шпаклар с ширина на зъбите 20 мм. Зъбите на шпаклара трябва да достигат до плочата, за да се оформят достатъчно големи канали, които да осигурят място за разстилане на лепилото след притискането на плочата към стената. Във фугите между плочите и на челните им страни не трябва да попада лепило или да се отстрани, ако има такова. Сгрешени места и големи фуги следва да бъдат запечатани със същия изолационен материал. Фуги с ширина до 5 мм могат да бъдат запечатани с полиуретанова пяна.

  Реденето на плочите се извършва отдолу нагоре. Плочите се разполагат хоризонтално по дължина на фасадата, плътно една до друга, без да се оставя разстояние между тях. Образуването на кръстовидни фуги между плочите не се допуска, като за целта те се разминават хоризонтално с половин плоча. Не се допуска и фугите между плочите да продължават линиите на отворите във фасадата (прозорци, врати и др.). По ръбовете на сградата топлоизолационните плочи се кръстосват на зъб, като по този начин се гарантира устойчивостта на захващане в тези зони.

  Повърхността на положения изолационнен слой трябва да бъде гладка, без стъпала и неравности. Разминавания между нивата на плочите следва да се отстранят посредством шлайфане. След стягането на ТЕРМОФЛЕКС® SUPER STAR (приблизително 2 денонощия) се извършва шлайфането на плочите (ако се налага), след което те се фиксират механично. Броят на дюбелите зависи от конкретните условия и дадености на строителния обект, но не трябва да е по-малко от 6 на квадратен метър. По външните ръбове на сградата са концентрирани най-големите натоварвания и за това в ивиците с ширина около 2 м от ръба минималният брой на монтираните дюбели трябва да е не по-малко от 8 бр/м2.

Внимание!

Лепенето  и  шпакловането  на  плочите  се  извършва  в  сухо  време  при  температура  на основата и околната среда от +5ºC до +30ºC и с влажност на въздуха под 65%.

Времето за пълно втвърдяване на разтвора зависи от атмосферните условия (температура и влажност на въздуха), но не е по-малко от 72 часа, като може да продължи до 14 дни.

Удароустойчивостта на системата зависи от правилното изпълнение на армирания със стъклотестилна мрежа слой.

Повече информация и подробно описание на всички необходими операции, които трябва да бъдат извършени могат да бъдат открити в  „Технологична инструкция за изграждане на топлоизолационни системи ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA.“

файлове за сваляне